nyheter

Varmeinduksjonshetteforingsmarked for å holde et høyt potensiale for vekst

Emballasjeindustrien har vært vitne til en imponerende vekst de siste årene på grunn av økende forbruk av pakkede varer globalt.Millioner av produktene pakkes i flaskeemballasjeformatet hvert år, noe som samtidig har eskalert etterspørselen etter korker og lukkinger.Forbruket av flasker har økt dramatisk på grunn av økende etterspørsel etter flaskevann i både utviklede og utviklende regioner.Mer enn 250 milliarder PET-flasker brukes til pakking av flaskevann globalt.Korkforinger er en integrert del av flaskepakningsformatet som brukes for å beskytte produktet mot lekkasje.Det bevarer også friskheten til produktene i flasken.Varmeinduksjonsdekselforing er den spesielle typen foring som beskytter beholderen mot lekkasje og gir dens manipulasjonsbevis.Foringsmateriale gir en utmerket barriere og forbedrer holdbarheten til produktet.Varmeinduksjonsforing kan brukes på en rekke flasker som består av forskjellige plastmaterialer som PP, PET, PVC, HDPE, etc. Den kan brukes i forskjellige sluttbruksindustrier som mat og drikke, legemidler osv. Varme induksjonshetteforinger påføres ved hjelp av induksjonsforseglingsmaskiner ved å binde termoplastisk materiale ved induksjonsoppvarmingsprosess.Denne typen foring består av flerlagsmaterialet, bestående av aluminiumsfolie, polyester eller papirmateriale og voks.

Heat Induction Cap Liner Market: Market Dynamics

I henhold til en forskrift implementert av US Food and Drug Administration (FDA), er det obligatorisk for farmasøytiske selskaper å overholde retningslinjene for manipulasjonssikker emballasje utstedt for noen av reseptfrie legemidler.Varmeinduksjonsdeksler er også mye brukt for noen av mat- og drikkeproduktene for å bevare ferskheten til maten inne i emballasjeløsningen.Slike faktorer øker etterspørselen etter varmeinduksjonsdekselforingen i både utviklede land og utviklingsland.Noen av begrensningene i markedet for varmeinduksjonshette er trusselen om introduksjon av erstatningsprodukter på markedet.Det krever også komplisert maskinoppsett for å produsere varmeinduksjonsforinger.På grunn av utstrakt bruk av varmeinduksjonsforinger i forskjellige sluttbruksindustrier, vil etterspørselen øke betydelig de neste årene.Dette skaper de enorme inkrementelle $-mulighetene i markedet for nye deltakere.Eksisterende aktører kan utvide sin virksomhet for å møte den eskalerende etterspørselen generert gjennom den høye etterspørselen fra drikkevarer og flaskevann i de forskjellige regionene i verden.Nylige trender observert i varmeinduksjonsforingsmarkedet er den høye investeringen i forsknings- og utviklingsaktiviteter fra de fremtredende selskapene i markedet for å redusere de totale kostnadene og øke effektiviteten til foringsproduktet.


Innleggstid: 31. oktober 2020