nyheter

Varmeinduksjonslokkemarked for å ha et høyt potensial for vekst

Emballasjeindustrien opplevde en imponerende vekst de siste årene på grunn av økende forbruk av pakkevarer globalt. Millioner av produktene pakkes i flaskeemballasjeformat hvert år, noe som samtidig har eskalert etterspørselen etter lokk. Forbruket av flasker har økt dramatisk på grunn av økende etterspørsel etter flaskevannet i både utviklede og utviklende regioner. Mer enn 250 milliarder PET-flasker brukes til pakking av flaskevann globalt. Cap liners er en integrert del av flaskeemballasjeformatet som brukes til å beskytte produktet mot lekkasje. Det bevarer også friskheten til de inneholdte produktene i flasken. Varmeinduksjonshetteforing er den spesielle typen fôr som beskytter beholderen mot lekkasje og gir sabotasjeegenskaper til den. Fôrmateriale gir en utmerket barriere og forbedrer holdbarheten til produktet. Varmeinduksjonsforing kan brukes på forskjellige flasker som består av forskjellige plastmaterialer som PP, PET, PVC, HDPE, etc. Det kan brukes i forskjellige sluttbruksindustrier som mat og drikke, legemidler osv. Varme induksjonshetteforinger påføres ved hjelp av induksjonsforseglingsmaskiner gjennom liming av termoplastisk materiale ved induksjonsoppvarmingsprosess. Denne typen foring består av flerlagsmaterialet, og består av aluminiumsfolie, polyester eller papirmateriale og voks.

Varmeinduksjonslederforingsmarked: markedsdynamikk

I henhold til en forskrift implementert av US Food and Drug Administration (FDA), er det obligatorisk for farmasøytiske selskaper å overholde retningslinjene for manipuleringsresistent emballasje som er gitt for noen av reseptfrie legemiddelprodukter. Dessuten brukes varmeinduksjonshettfôr mye for noen av mat- og drikkevareproduktene for å bevare friskheten til maten som er inne i emballasjeløsningen. Slike faktorer øker etterspørselen etter lokk i varmeinduksjon i både utviklede land og utviklingsland. Noen av begrensningene i markedet for varmeinduksjonslokk er trusselen om innføring av erstatningsprodukter i markedet. Det krever også komplisert maskinoppsett for å produsere varmeinduksjonsforinger. På grunn av utbredt bruk av varmeinduksjonsforinger i forskjellige sluttbruksnæringer, vil etterspørselen øke betydelig de neste årene. Dette skaper de enorme økende $ mulighetene i markedet for nye aktører. Eksisterende aktører kan utvide virksomheten for å møte den økende etterspørselen som genereres gjennom den høye etterspørselen fra drikkevareproduktene og flaskevannet i de forskjellige regionene i verden. Nylige trender observert i markedet for varmeinduksjonsfôr er den høye investeringen i forsknings- og utviklingsaktivitetene fra de fremtredende selskapene i markedet for å redusere de totale kostnadene og øke effektiviteten til linerproduktet.


Innleggstid: 31. oktober 2020